Uw samenwerking als adviseur en bemiddelaar
met Aon en One Underwriting

U heeft via Aon de mogelijkheid om risico's onder te brengen bij verzekeraars waar u geen samenwerking mee heeft. De verzekeringen die One Underwriting (het huisvolmachtbedrijf van Aon) aanbiedt, zijn op dat moment ook voor u beschikbaar. U heeft naast een samenwerking met Aon een samenwerkingsverband met One Underwriting, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Optimale klantbediening is samenspel

Verzekeren is samenspel. U als adviseur en wij, One Underwriting, als ontwikkelaar en distributeur van verzekeringsproducten, hebben daarin onze eigen rol, verantwoordelijkheid en verplichtingen. Samen willen we de klant de beste dienstverlening bieden.

Zo bieden wij verzekeringsproducten die voorzien in een verzekeringsbehoefte, zowel particulier, bedrijfsmatig als ten behoeve van overheidsinstellingen / NGO's. Wij volgen de ontwikkelingen in de markt. Periodiek beoordelen wij ieder product door het te toetsen aan een groot aantal randvoorwaarden (de PAR Procedure). Klantbelang is hierbij het uitgangspunt. Hiervoor is uw feedback over de geschiktheid van een verzekeringsproduct voor een bepaalde doelgroep essentieel. De wet- en regelgeving schrijft voor dat u als adviseur deze feedback geeft. U weet immers als geen ander de behoefte van de klant te verwoorden. Deze informatie is voor ons van belang om producten te voeren die passen bij die verzekeringsklant.

Wat verwacht One Underwriting van u?

Als samenwerkingspartner beschikt u uiteraard over een geldige Wft-vergunning, heeft u een belangrijke signaleringsfunctie en voldoet u aan de wettelijke normen en productontwikkelingsnormen.

 • U beschikt over een geldige Wft-vergunning. Beschikt u niet over een geldige AFM-vergunning, of bent u geen aangesloten bemiddelaar bij een andere bemiddelaar die met ons een overeenkomst heeft? Dan zijn wij genoodzaakt onze dienstverlening aan u stop te zetten.
 • U voldoet aan alle verplichtingen die de Wft aan bemiddelaars oplegt.
 • Alle personen binnen uw onderneming die klanten adviseren beschikken over de vereiste diploma's en geldige permanente educatie. U zorgt ervoor dat uw klantmedewerkers doorlopend op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt (Permanent actueel). Voor andere medewerkers die klanten bedienen heeft u uw bedrijfsvoering zodanig ingericht dat deze medewerkers vakbekwaam zijn.
 • U zorgt ervoor dat u de juiste IPID (verzekeringskaart) verstrekt aan de klant. U vindt de verzekeringskaarten voor de producten die u via ons afsluit bij Documenten.
 • U begrijpt de producten die u adviseert en/of waarvoor u bemiddelt. Ook weet u voor welke doelgroep het product geschikt is.
 • U heeft een signaleringsfunctie. Daarom geeft u ons feedback over bijvoorbeeld:
  • de geschiktheid van het verzekeringsproduct bij de beschreven doelgroep
  • het niet voorzien van een verzekeringsproduct in de vereiste verzekeringsbehoefte
  • het niet goed functioneren van een verzekeringsproduct in de praktijk.
  Wilt u signaal doorgeven? Dat kan. Graag zelfs. Vul het signaleringsformulier in.

 • U werkt pro-actief mee aan het beantwoorden van vragen die wij u stellen, bijvoorbeeld over de werking van onze producten of de passendheid daarvan bij de beschreven doelgroep.
 • U onthoudt zich van koppelverkoop.

Hoe vraagt u een offerte of voorlopige dekking aan?


 • Wilt u een offerte aanvragen?

  U neemt contact op met Aon. Aon benadert één of meer risicodragers. Ook One Underwriting kan een offerte uitbrengen na het risico te hebben beoordeeld.

 • Check of de klant binnen de doelgroep past

  Adviseer een product alleen indien uw klant binnen de doelgroep past. Geef het aan ons door als u signaleert dat een product niet bij (een deel van) de doelgroep past.

 • Verzekeringskaarten

  U vindt de verzekeringskaarten voor de producten die u via ons afsluit bij Documenten.

 • Voorlopige dekking

  U mag geen aanvraag voor een verzekering accepteren namens One Underwriting of de verzekeraar(s) voor wie deze optreedt. U mag als agent alleen voorlopige dekking toezeggen als dit uitdrukkelijk in de samen­werkings­overeenkomst, de daarbij behorende bijlagen of bepalingen is vermeld.

Meer informatie

Verzekeringskaarten

U vindt de verzekeringskaarten bij Documenten.

Contact

U vindt hieronder onze contactgegevens voor:

Offertes & productinformatie

Voor offertes of productinformatie, neem contact op met de
Afdeling TPO Amsterdam
Telefonisch: 020-4305506 / 020-4305560

Het melden van een schade

Neem contact op met onze schadeafdeling via e-mailadres Claims.Nederland@aon.nl of telefonisch.

Het doorgeven van signaal over een verzekeringsproduct

Wilt u feedback geven over bijvoorbeeld:

 • de geschiktheid van het verzekeringsproduct bij de beschreven doelgroep?
 • het niet voorzien van een verzekeringsproduct in de vereiste verzekeringsbehoefte?
 • het niet goed functioneren van een verzekeringsproduct in de praktijk?

Vul dan het signaleringsformulier hiernaast in. Alvast bedankt.

Signaleringsformulier