Samenwerking Aon en One Underwriting

Aon werkt geregeld samen met gevolmachtigd agent One Underwriting. Deze 100% dochter van Aon Nederland beschikt over volmachten van een groot aantal verzekeraars in de markt.

Aon schakelt One Underwriting vooral in bij de verzekering van veel­voor­komende risico's. One Underwriting werkt met een ruime groep speciaal geselecteerde verzekeraars. Dit betekent dat u als klant kunt rekenen op:

  • prijsvoordeel doordat niet over elk risico afzonderlijk hoeft te worden onderhandeld met verzekeringsmaatschappijen
  • een snel en efficiënt proces doordat per risicogroep vaste voorwaarden en premies zijn overeengekomen
  • maatwerk door betere, op de risicogroep toegesneden polisvoorwaarden en premie
  • goede schadebehandeling door de samenwerking tussen One Underwriting en Aon

Ongebonden selectieve bemiddeling

De samenwerking tussen Aon en One Underwriting behoort tot de categorie 'ongebonden selectieve bemiddeling'.
Dit wil zeggen: de assurantietussenpersoon is niet gebonden aan de gevolmachtigd agent en kan naar eigen keuze een andere verzekeraar benaderen.
De bemiddeling is wel selectief: de assurantietussenpersoon plaatst het risico namelijk via de gevolmachtigd agent bij een vooraf geselecteerde groep verzekeraars.

Transparantie in kosten en belonen

  • Voor de werkzaamheden als gevolmachtigd agent ontvangt One Underwriting een vergoeding van de verzekeringsmaatschappijen (tekencommissie)
  • Aon ontvangt van One Underwriting geen andere of hogere beloning voor de bemiddeling dan wordt ontvangen van verzekerings­maatschappijen
  • Aon ontvangt ook geen beloning voor een goed schadeverloop, net zo min als One Underwriting een dergelijke beloning ontvangt

Meer informatie over de samenwerking

Meer informatie over deze samenwerking kunt u lezen in de volmachtbrochure NVGA of bij onze veelgestelde vragen.

Conflicterende belangen

Wij doen er alles aan om conflicterende belangen te voorkomen.