Samenwerking Aon en One Underwriting

Aon werkt geregeld samen met gevolmachtigd agent One Underwriting. Deze 100% dochter van Aon Nederland beschikt over volmachten van een groot aantal verzekeraars in de markt.

Aon schakelt One Underwriting vooral in bij de verzekering van veel­voor­komende risico's. One Underwriting werkt met een ruime groep speciaal geselecteerde verzekeraars. Dit betekent dat u als klant kunt rekenen op:

  • prijsvoordeel doordat niet over elk risico afzonderlijk hoeft te worden onderhandeld met verzekeringsmaatschappijen
  • maatwerk door betere, op de risicogroep toegesneden polisvoorwaarden en premie
  • een snel en efficiënt proces doordat per risicogroep vaste voorwaarden en premies zijn overeengekomen
  • goede schadebehandeling door de samenwerking tussen One Underwriting en Aon

Wat doet Aon en wat doet One Underwriting?

  • Voor advies, het doorgeven van wijzigingen en het melden van schades kunt u bij uw adviseur Aon terecht.
  • One Underwriting doet het beheer en de afhandeling van uw verzekering en schade.

Ongebonden selectieve bemiddeling

De samenwerking tussen Aon en One Underwriting behoort tot de categorie 'ongebonden selectieve bemiddeling'.
Dit wil zeggen: de assurantietussenpersoon is niet gebonden aan de gevolmachtigd agent en kan naar eigen keuze een andere verzekeraar benaderen.
De bemiddeling is wel selectief: de assurantietussenpersoon plaatst het risico namelijk via de gevolmachtigd agent bij een vooraf geselecteerde groep verzekeraars.

Transparantie in kosten en belonen

  • Voor de werkzaamheden als gevolmachtigd agent ontvangt One Underwriting een vergoeding van de verzekeringsmaatschappijen (tekencommissie)
  • Aon ontvangt van One Underwriting geen andere of hogere beloning voor de bemiddeling dan wordt ontvangen van verzekerings­maatschappijen
  • Aon ontvangt ook geen beloning voor een goed schadeverloop, net zo min als One Underwriting een dergelijke beloning ontvangt

Meer informatie over de samenwerking

Meer informatie over deze samenwerking kunt u lezen in de volmachtbrochure NVGA of bij onze veelgestelde vragen.

Conflicterende belangen

Wij doen er alles aan om conflicterende belangen te voorkomen.