Wat doen wij?

Als gevolmachtigd agent hebben wij van een ruime groep speciaal geselecteerde verzekeraars de volmacht (bevoegdheid) om zelfstandig verzekeringen te accepteren en schades te behandelen. Wij hebben een volmacht voor schade- inkomens- en zorgverzekeringen.

Wij beheren uw verzekering optimaal

Met kennis van zaken en optimale systemen zorgen wij ervoor dat het beheer van uw verzekering en de behandeling van de schades optimaal geregeld is.

Zo zorgen wij voor een passende verzekering, dat u uw polis snel in huis heeft en dat onze eigen schadeafdeling schades snel en deskundig afwikkelt.

Alles wordt direct binnen ons bedrijf geregeld. Wij staan voor snelheid, gemak, flexibiliteit en kwaliteit.

 

Wat is een volmachtbedrijf?

Hoe onafhankelijk is een gevolmachtigd agent?

Bekijk de Veelgestelde vragen.

Snelheid, gemak, flexibiliteit en kwaliteit

  • Snelle en efficiënte service: van offerte tot en met schadebehandeling.
  • Gemak: uw adviseur werkt nauw samen met One Underwriting. Met alle expertise onder één dak zijn de lijnen kort waardoor wij u in advies en praktische afwikkeling snel en goed van dienst zijn.
  • Flexibiliteit: doordat we verzekeringen van verschillende verzekeraars voeren, sluiten we de dekking van uw verzekering optimaal aan op de specifieke risico’s in uw bedrijf.
  • Kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Daarom voldoen wij aan de wettelijke en contractuele verplichtingen, de kwaliteitsnormering van de NVGA en hebben we een actief fraudebeleid.

One Underwriting is niet de risicodrager van de verzekering.
Dat is de verzekeraar.

Kwaliteit

Kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Daarom voldoen wij aan de wettelijke en contractuele verplichtingen, de kwaliteitsnormering van de NVGA en hebben we een actief fraudebeleid.

 

Wettelijke en contractuele verplichtingen

Aan de kwaliteit van de financiële dienstverleners worden in Nederland terecht hoge eisen gesteld. Binnen Aon wordt zeer actief invulling gegeven aan die kwaliteitseisen. Dat geldt ook voor het volmacht­bedrijf. One Underwriting doet er alles aan om steeds te voldoen aan alle wettelijke en contractuele verplichten. Dit wordt getoetst door de verzekeraars die aan One Underwriting een volmacht hebben verleend en door een externe accountant.

Kwaliteitsnormering NVGA

Ook zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven. Deze branchevereniging houdt zich naast belangen­behartiging sterk bezig met het borgen en verhogen van de kwaliteit van de gevolmachtigd agenten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. One Underwriting B.V. is actief lid van de NVGA en wij voldoen aan de kwaliteitsnormering van de NVGA.

Fraudebeleid

Wij hebben een actief beleid om fraude te voorkomen en te bestrijden.
Wij beschikken net als verzekeraars over fraude-indicatoren en geautomatiseerde kennissystemen om fraudes te kunnen opsporen en nemen maatregelen als we ontdekken dat het om fraude gaat.

Meer informatie vindt u in ons fraudebeleid.

Samenwerking tussen One Underwriting en Aon

Als volmachtbedrijf is One Underwriting een schakel tussen het advies- en bemiddelingsbedrijf Aon Nederland en de verzekeraars. De samenwerking tussen Aon en One Underwriting behoort tot de categorie 'ongebonden selectieve bemiddeling'. Dit wil zeggen: Aon is niet gebonden aan One Underwriting en kan naar eigen keuze een andere verzekeraar benaderen. De bemiddeling is wel selectief: Aon plaatst het risico namelijk via One Underwriting bij een vooraf geselecteerde groep verzekeraars.

Lees meer over de samenwerking tussen One Underwriting en Aon.