Kwaliteit

Kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Daarom voldoen wij aan de wettelijke en contractuele verplichtingen, de kwaliteitsnormering van de NVGA en hebben we een actief fraudebeleid.

Kwaliteit

Kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Daarom voldoen wij aan de wettelijke en contractuele verplichtingen, de kwaliteitsnormering van de NVGA en hebben we een actief fraudebeleid.

 

Wettelijke en contractuele verplichtingen

Aan de kwaliteit van de financiële dienstverleners worden in Nederland terecht hoge eisen gesteld. Binnen Aon wordt zeer actief invulling gegeven aan die kwaliteitseisen. Dat geldt ook voor het volmacht­bedrijf. One Underwriting doet er alles aan om steeds te voldoen aan alle wettelijke en contractuele verplichten. Dit wordt getoetst door de verzekeraars die aan One Underwriting een volmacht hebben verleend en door een externe accountant.

Kwaliteitsnormering NVGA

Ook zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven. Deze branchevereniging houdt zich naast belangen­behartiging sterk bezig met het borgen en verhogen van de kwaliteit van de gevolmachtigd agenten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. One Underwriting B.V. is actief lid van de NVGA en wij voldoen aan de kwaliteitsnormering van de NVGA.

Fraudebeleid

Wij hebben een actief beleid om fraude te voorkomen en te bestrijden.
Wij beschikken net als verzekeraars over fraude-indicatoren en geautomatiseerde kennissystemen om fraudes te kunnen opsporen en nemen maatregelen als we ontdekken dat het om fraude gaat.

Meer informatie vindt u in ons fraudebeleid.