Klachtenprocedure

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn. Toch verloopt onze dienstverlening soms niet helemaal zoals u wenst. Laat ons dat dan weten. Dan zoeken wij, samen met u, naar een oplossing.

Wat doet Aon met uw klacht?

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over Aon. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Uw klacht wordt geregistreerd in ons klachtenregistratiesysteem, waarna uw klacht in behandeling wordt genomen door een persoonlijke klachtencoördinator. Hij/zij overlegt voor u met de betreffende afdeling hoe wij de klacht voor u op kunnen lossen. U ontvangt uiterlijk binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan informeren wij u hierover.

Waar kunt u terecht?

U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent:

  • Via e-mail - U kunt uw klacht via e-mail insturen naar klachten@aon.nl of indien uw klacht gaat over uw zorgverzekering naar zorgklachten@aon.nl.
  • Uw eigen contactpersoon - U kunt altijd contact opnemen met uw contactpersoon. In een persoonlijk gesprek kunnen problemen meestal snel en adequaat worden opgelost.
  • Schriftelijk - U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij Aon Nederland cv, Postbus 518, 3000 AM Rotterdam.
  • Internet - Ook onze website biedt u de mogelijkheid te reageren. U kunt dit doen via ons online klachtenformulier.

Bent u nog niet tevreden?

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door Aon. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het:

Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw klacht met betrekking tot de uitvoering van uw zorgverzekering, dan kunt u met uw klacht terecht bij: