Klachtenprocedure

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening door Aon of door de verzekeringsmaatschappij, dan kunt u uw klachten en/of suggesties indienen bij de directie van Aon, Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam, Postbus 518, 3000 AM Rotterdam.

U kunt de klacht ook via onze website melden: www.aon.nl. Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen twee weken contact met u op.

Met klachten over de dienstverlening door de verzekeringsmaatschappij kunt u uiteraard ook rechtstreeks de directie van de verzekeringsmaatschappij benaderen. Desgewenst kunt u contactgegevens opvragen bij Aon.

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld. Mochten wij echter niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klachten terecht bij het:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 333 8 999
Website: www.kifid.nl

Deze klachtenregeling bij het Kifid staat alleen open voor consumenten, en dus niet voor bedrijven of personen die een beroep uitoefenen. Aon volgt de uitspraken van het Kifid.

U kunt zicht ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Klachten zorgverzekering

U kunt ervan uitgaan dat we alles rondom uw zorgverzekering goed regelen. Toch kan het voorkomen dat niet alles naar wens is. Wij horen het graag als u klachten en/of suggesties hebt. Neemt u in zo’n geval direct contact met ons op. Hieronder leest u hoe u dit het beste kunt doen en hoe u een klacht indient.

Tips bij het indienen van een klacht

  • Geef zo precies mogelijk aan waar u ontevreden over bent en wat volgens u de beste oplossing zou zijn.
  • Stuur alle relevante stukken mee.
  • Stuur geen originele stukken met uw klacht mee; u kunt ze namelijk zelf nog nodig hebben.
  • Zet altijd uw naam, adres en de datum in uw brief of e-mail. We kunnen uw klacht dan snel behandelen. Zet onderaan een brief ook uw handtekening.

Hoe dient u een klacht in?

Via het klachtenformulier of meld uw klacht per post:

One Underwriting
t.a.v. Zorgklachten
Postbus 90165
5600 RV Eindhoven

Meer informatie over het indienen van een klacht?

Wilt u meer informatie over de verschillende soorten klachten die u kunt hebben en hoe deze worden afgehandeld? Lees dan de brochure: ‘Hebt u een klacht?’.

Wat doen wij met uw klacht?

Uw klacht wordt geregistreerd in ons klachtenregistratiesysteem, waarna uw klacht in behandeling wordt genomen door een persoonlijke klachtencoördinator. Hij/zij overlegt voor u met de betreffende afdeling hoe wij de klacht voor u op kunnen lossen. U ontvangt uiterlijk binnen twee weken een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan informeren wij u hierover.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ)

Slagen wij er naar uw mening niet in om het probleem tot uw tevredenheid op te lossen? Dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ). De SKGZ is onafhankelijk en onpartijdig.

SKGZ
Postbus 291
3700 AG Zeist
Telefoon: (088) 900 69 00
Website: www.skgz.nl

Onlinegeschillenbeslechting (EU)

Online verkopen van goederen en diensten valt onder de Europese verordening. Meer informatie hierover leest u op het ODR-platform.

Hebt u vragen of opmerkingen?

Stuurt u deze naar info.iak@aon.nl. Wij staan open voor uw mening en beantwoorden uw vragen graag.